Konferencja
Asocjacji Niewydolności Serca PTK
3-4 czerwca 2022 roku | Łódź
NAGRANIA Z KONFERENCJI
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Mamy wielką przyjemność zaprosić do udziału w dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która jest zaplanowana w dniach 3-4 czerwca br. w Łodzi. Powoli stabilizująca się sytuacja epidemiologiczna pozwala wierzyć, że Konferencja może odbyć się w tradycyjnej stacjonarnej formie. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań aby zapewnić wysokiej jakości transmisję on-line dla Wszystkich Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Konferencji osobiście. 

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważnym problemem jest niewydolność serca. Zwiększająca się populacja pacjentów, mnogość fenotypów klinicznych, różne algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, nowe formy terapii – wszystko to powoduje, że niewydolność serca staje się powoli centrum współczesnej kardiologii, w którym ogniskują się wszystkie jednostki kardiologiczne. 

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy (nie tylko kardiologów), pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców 
 i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego/chirurgicznego, elektroterapii, problematyki ostrej i zaawansowanej niewydolności serca, w tym mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca. Zdając sobie sprawę, że wytyczne stosujecie Państwo na co dzień – będziemy dążyć do omówienia konkretnych (raczej trudniejszych) problemów, krytycznego spojrzenia na wytyczne czy analizowania nierzadkich przecież sytuacji, kiedy wytyczne nie wskazują na jednoznaczne rozwiązania. 

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w samym „sercu” Polski – Łodzi. Coraz lepsza infrastruktura drogowo-kolejowa pozwoli Państwu na bezpieczną i komfortową podróż. Miejscem Konferencji jest zlokalizowany w centrum Hotel DoubleTree by Hilton, oferujący komfortowe i profesjonalne przeprowadzenie całego spotkania. 

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!
Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek 
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023 
 
Prof. UJ dr hab. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021 – 2023  
 
wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK
KOMITET
ORGANIZACYJNY
Małgorzata Lelonek
 
Agnieszka Pawlak
 
Marcin Grabowski
 
Jarosław Kasprzak
 
Paweł Rubiś
KOMITET
NAUKOWY

Aleksandra Araszkiewicz

Paweł Balsam

Agata Bielecka-Dąbrowa

Michał Bohdan

Szymon Budrejko

Andrzej Cacko

Małgorzata Celińska-Spodar

Monika Dębicka

Agnieszka Dębska-Kozłowska

Ewa Dziewięcka

Krzysztof J. Filipiak

Andrzej Gackowski

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Marek Gierlotka

Robert Gil

Marcin Grabowski

Tomasz Hryniewiecki

Piotr Jankowski

Marta Kałużna-Oleksy

Karol Kamiński

Jarosław D. Kasprzak

Maciej Kempa

Grzegorz Kiełbasa

Anna Kot

Anna Kowalczys

Tomasz Kukulski

Małgorzata Lelonek

Przemysław Leszek

Piotr Lipiec

Marek Maciejewski

Przemysław Mitkowski

Jadwiga Nessler

Jacek Niedziela

Artur Olsiński

Agnieszka Pawlak

Sławomir Pluta

Aleksander Prejbisz

Jakub K. Rokicki

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Tomasz Rywik

Maria Sawościan

Dorota Sobczyk

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Mateusz Sokolski

Danuta Sorysz

Piotr Szymański

Anna Tomaszuk-Kazberuk

Agnieszka Tomik

Agnieszka Tycińska

Izabella Uchmanowicz

Karol Wierzbicki

Piotr Winciunas

Sylwia Wiśniowska-Śmiałek

Marcin Witkowski

Marta Załęska-Kocięcka

   

 

Zobacz Piątek Sobota

PROGRAM
KONFERENCJI

Piątek
8:30 - 9:20
SALA B / KINOWA

8:30 - 9:20
Konferencja prasowa

 • Dzień Świadomości
  Niewydolności Serca
 • Konferencja ANS PTK
09:00-10:30
SALA A / HALA V

Prewencja niewydolności serca
Przewodniczący: Piotr Jankowski (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa)

 1. Wytyczne prewencji chorób s-n a niewydolność serca – Piotr Jankowski (Warszawa)
 2. Epidemiologia niewydolności serca – Tomasz Rywik (Warszawa)
 3. Otyłość a niewydolność serca – Tomaszuk-Kazberuk (Białystok)
 4. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe – Aleksander Prejbisz (Warszawa)
 5. Semaglutyd w tabletce – czy możemy wpłynąć na kardiometaboliczne czynniki ryzyka – Aleksandra Araszkiewicz (Poznań) – wykład sponsorowany przez firmę NovoNordisk

Dyskusja

SALA C / WARSZTATOWA

9:30 - 10:30
Zebranie Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK

10:30 - 11:45
SALA A / HALA V

Diagnostyka niewydolności serca
Przewodniczący: Karol Kamiński (Białystok), Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

 1. Pułapki diagnostyczne – maski kliniczne – Karol Kamiński (Białystok)
 2. Pułapki diagnostyczne – wyniki laboratoryjne – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 3. Identyfikacja pacjenta z HFpEF – ocena echokardiograficzna – Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
 4. Ocena mikrokrążenia – nowe wyzwania, nowe możliwości – Agnieszka Pawlak (Warszawa)
SALA B / KINOWA

10:30 – 10:50
Pacjent z chorobą wieńcową oraz migotaniem przedsionków – od farmakoterapii do ablacjiMarcin Grabowski (Warszawa)

11:00 – 12:00
Sesja konkursowa
Przewodniczący: Paweł Rubiś (Kraków), Andrzej Gackowski (Kraków), Jacek Niedziela (Zabrze), Michał Bohdan (Gdańsk)

11:45 - 12:00
Sala Wystawowa

Przerwa kawowa

12:00 - 13:30
SALA A / HALA V

12.00 – 12.30
Amyloidoza serca – kiedy podejrzewać, jak diagnozować, czym leczyć? Paweł Rubiś (Kraków)

12:30 – 13:30
Sesja Czasopisma Folia Cardiologica: Zespoły post-COVID oczami kardiologa
Przewodniczący: Małgorzata Lelonek (Łódź), Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

 1. Klasyfikacja, etiopatogeneza, główne objawy – Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)
 2. Dług zdrowotny w obrazach klinicznych – Piotr Lipiec (Łódź)
 3. Co najbardziej zainteresowało czytelników Folia Cardiologica w ostatnim roku? Prezentacje autorów najbardziej poczytnych artykułów czasopisma
    - Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci i młodzieży – Agnieszka Tomik (Warszawa)
    - Porażenie nerwu okoruchowego z towarzyszącym ostrym udarem niedokrwiennym jako powikłanie zabiegu koronarografii – Anna Kot (Kielce)
    - Nowo wykryta arytmia komorowa u ozdrowieńca po chorobie koronawirusowej 2019 – Maria Sawościan (Łódź)

 

SALA B / KINOWA

12:00 – 13:00
Sesja Novartis: Interaktywna debata: Jak optymalizować terapię u pacjenta z HFrEF z użyciem ARNI?
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek (Łódź)

 1. Przypadki kliniczne – Paweł Balsam (Warszawa)
 2. Interaktywna debata – Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Przemysław Mitkowski (Poznań)

Dyskusja i Podsumowanie

 

13.00 – 13.30
Gospodarka wapniowo-fosforanowa - jakie ma znaczenie w niewydolności serca? Piotr Rozentryt (Zabrze)

13:30 - 14:15
Sala Wystawowa

Przerwa lunchowa

14:15 - 15:15
SALA A / HALA V

Procesy zapalne w sercu – diagnostyka i postępowanie wg wytycznych ESC 2021
Przewodniczący: Piotr Lipiec (Łódź), Andrzej Gackowski (Kraków)

 1. Infekcje wirusowe – Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 2. Toksyczne uszkodzenie serca – Ewa Dziewięcka (Kraków)
 3. Kardiomiopatia połogowa – Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
 4. Obrazowanie rezonansem magnetycznym w zapaleniu i kardiomiopatiach – Paweł Rubiś (Kraków)
SALA B / KINOWA

Sesja Astra Zeneca: Plejotropowe działanie dapagliflozyny
Przewodniczący: Małgorzata Lelonek (Łódź), Przemysław Mitkowski (Poznań)

 1. Wpływ dapagliflozyny na arytmie komorowe i nagły zgon sercowy – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Prewencja cukrzycy – Przemysław Mitkowski (Poznań)
 3. Przewlekła choroba nerek w niewydolności serca – Wyniki DAPA-CKD – Piotr Rozentryt (Zabrze)

Dyskusja

15:15 - 15:30
Sala Wystawowa

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00
SALA A / HALA V

Ostra i zaawansowana niewydolność serca – sesja Pro/Contra
Przewodniczący: Paweł Rubiś (Kraków), Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa)

 1. Przypadek I.
  Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca – przewodnienie czy redystrybucja – Michał Bohdan (Gdańsk)
 • Pro: Postępuję przede wszystkim wg wytycznych – Paweł Rubiś (Kraków)
 • Contra: Postępuję przede wszystkim wg doświadczenia – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 1. Przypadek II.
  (Przewlekłe) migotanie komór w pacjenta z LVAD. Co robię natychmiast, a co później? – Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Kraków)
 • Pro: Leczenie farmakologiczne i ablacja – to najlepsza opcja – Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 • Contra: Przeszczep serca – to najlepsza opcja – Karol Wierzbicki (Kraków)
SALA B / KINOWA

Sesja Boehringer-Ingelheim: Optymalizacja terapii niewydolności serca za pomocą inhibitora SGLT2. Empagliflozyna w pełnym spektrum niewydolności serca, niezależnie od LVEF
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek (Łódź)

 1. Nowa era poczwórnej terapii HFrEF – Jadwiga Nessler (Kraków)
 2. Empaglifozyna - pierwszy i jedyny lek o udowodnionej skuteczności w HFpEF – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 3. Pacjent hospitalizowany z powodu ostrej niewydolności serca – Agnieszka Pawlak (Warszawa)

Dyskusja Ekspertów: Małgorzata Lelonek (Łódź), Jadwiga Nessler (Kraków), Agnieszka Pawlak (Warszawa)

17:00 - 17:15
Sala Wystawowa

Przerwa kawowa

17:15 - 18:30
SALA A / HALA V

SESJA INAUGURACYJNA
Dług kardiologiczny oraz niezaspokojone potrzeby w niewydolności serca w Polsce
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek (Łódź)

1. Polityka (policy) i regulacje a niezaspokojone potrzeby w kardiologii – perspektywa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
– Piotr Szymański (Warszawa) – Przewodniczący Komitetu Regulatorowego ESC

2. Niewydolność serca z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– Piotr Winciunas (Warszawa) – Naczelny Lekarz ZUS

3. Debata:

Tomasz Hryniewiecki (Warszawa) – Konsultant Krajowy ds. kardiologii
Jadwiga Nessler (Kraków) – Pełnomocnik ZG PTK ds. Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca.
Przemysław Mitkowski (Poznań) – Prezes PTK
Robert Gil (Warszawa) – Prezes Elekt PTK
Małgorzata Lelonek (Łódź) – Przewodnicząca ANS PTK
Agnieszka Pawlak (Warszawa) – Przewodnicząca Elekt ANS PTK
Piotr Winciunas (Warszawa) – Naczelny Lekarz ZUS
Małgorzata Gałązka-Sobotka (Warszawa) –
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Artur Olsiński – Dyrektor NFZ Oddział Łódzki

Piotr Szymański (Warszawa) – Przewodniczący Komitetu Regulatorowego ESC

4. Ogłoszenie wyników sesji konkursowej streszczeń
– Paweł Rubiś (Kraków)

Sobota
08:30 - 09:30
SALA A / HALA V

Niewydolność serca poza podziałami frakcji wyrzutowej
Przewodniczący: Piotr Rozentryt (Zabrze), K. Kamiński (Białystok)

 1. Uniwersalna definicja niewydolności serca – jaki ma wpływ na praktykę kliniczną? – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 2. Zastój płucny w niewydolności serca de novo – opis przypadku z postępowaniem – Jacek Niedziela (Zabrze)
 3. Zastój systemowy w prekapilarnym nadciśnieniu płucnym – opis przypadku z postępowaniem – Karol Kamiński (Białystok)
 4. Zastój płucny i systemowy w dekompensacji – opis przypadku z postępowaniem – Agnieszka Tycińska (Białystok)

Panel Ekspertów: Jadwiga Nessler (Kraków), Agnieszka Pawlak (Warszawa), Agnieszka Tycińska (Białystok), Piotr Rozentryt (Zabrze), Karol Kamiński (Białystok), Jacek Niedziela (Zabrze)

 

SALA B / KINOWA

Zaawansowana niewydolność serca
Przewodniczący: Marek Gierlotka (Opole), Dorota Sobczyk (Kraków)

 1. Kogo kierować do ośrodka transplantacyjnego? – definicja zaawansowanej niewydolności serca – Michał Bohdan (Gdańsk)
 2. LVAD – terapia pomostowa czy docelowa? – Karol Wierzbicki (Kraków)
 3. Krótkoterminowe wspomaganie krążenia – kiedy i dla kogo? – Dorota Sobczyk (Kraków)
 4. Postępowanie paliatywne – Izabella Uchmanowicz (Wrocław)

 

SALA C / WARSZTATOWA

8:30 - 10:30
Kontrola, programowanie i telemonitoring urządzeń do elektroterapii u pacjentów z niewydolnością serca
Andrzej Cacko (Warszawa), Jakub K. Rokicki (Warszawa) 

09:30 - 10:30
SALA A / HALA V

Postępy w leczeniu wad zastawkowych u chorych z niewydolnością serca – 2022
Przewodniczący: Tomasz Kukulski (Zabrze), Andrzej Gackowski (Kraków)

 1. Funkcjonalna niedomykalność mitralna – czy tylko mitraclip? – Tomasz Kukulski (Zabrze)
 2. Funkcjonalna niedomykalność trójdzielna – czy tylko triclip? – Andrzej Gackowski (Kraków)
 3. Stenoza aortalna z upośledzoną funkcją LK-czy tylko TAVI? – Danuta Sorysz (Kraków)
 4. Strategia leczenia w wadach wielozastawkowych – trudne decyzje – Marek Maciejewski (Łódż)

 

SALA B / KINOWA

Sesja Servier: Personalizacja leczenia pacjentów z niewydolnością serca istotnym elementem terapii
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek (Łódź)

 1. Które leki wypełniają wszystkie cele leczenia niewydolności serca? – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Liczy się moment! – Jadwiga Nessler (Kraków)
 3. Zwolnijmy, liczy się HR! – Przemysław Leszek (Warszawa)

Dyskusja

10:30 - 10:45
Sala Wystawowa

Przerwa kawowa

10:45 - 12:00
SALA A / HALA V

Wielochorobowość w niewydolności serca – przewodnik klinicysty
Przewodniczący: Jadwiga Nessler (Kraków), Przemysław Leszek (Warszawa)

 1. Pułapki diagnostyczne i dylematy terapeutyczne w chorych z niewydolnością serca i POChP – od wytycznych do praktyki klinicznej – Anna Kowalczys (Gdańsk)
 2. Zaburzenia funkcji poznawczych a zespół kruchości w niewydolności serca – Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
 3. Niedobór żelaza – jak rozpoznaję i jak leczę w niewydolności serca – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 4. Niewydolność serca u pacjenta onkologicznego – Przemysław Leszek (Warszawa)
 5. Dyskusja

 

SALA B / KINOWA

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego w niewydolności serca
Przewodniczący: Robert Gil (Warszawa), Marek Gierlotka (Opole)

 1. OZW u pacjenta z niewydolnością serca w dobie COVID-19 Marek Gierlotka (Opole)
 2. Niewydolność serca u chorych z OZW wg danych PL/ACS – Jacek Niedziela (Zabrze) 
 3. OZW z ostrą niewydolnością serca – Marta Kałużna-Oleksy (Poznań) 
 4. Choroba wieńcowa u pacjenta z HFrEF – dylematy kliniczne, kiedy PCI, kiedy kardiochirurg – Robert Gil (Warszawa) 
 5. Dyskusja

 

SALA C / WARSZTATOWA

10:45 – 12:45
Warsztaty echokardiograficzne zorganizowane przy wsparciu firmy GE
– Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Piotr Lipiec (Łódź)

Zapisy na warsztaty: niewydolnosc@cowalski.pl
Warsztaty nie będą dostępne w transmisji LIVESTREAM.

12:00 - 13:30
SALA A / HALA V

Sesja Sekcji Rytmu Serca Niefarmakologiczne leczenie pacjentów z niewydolnością serca – rola elektroterapii
Przewodniczący: Maciej Kempa (Gdańsk), Marcin Grabowski (Warszawa)

 1. Ablacja migotania przedsionków – kiedy? komu? jaką metodą? – Szymon Budrejko (Gdańsk)
 2. Znaczenie i możliwości stałej stymulacji serca – Grzegorz Kiełbasa (Kraków)
 3. Zapobieganie nagłym zgonom sercowym – nowe możliwości – Maciej Kempa (Gdańsk)
 4. Stymulator/defibrylator a inne implantowane urządzenia w terapii niewydolności serca – Marcin Witkowski (Białystok)
 5. Zdalne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca – Sławomir Pluta (Zabrze)

 

SALA B / KINOWA

12:00 – 12:45
Platforma Naukowa PTK i Platforma Edukacyjna Pielęgniarek Niewydolności Serca

 1. Marek Gierlotka (Opole) – Platforma Naukowa PTK
 2. Małgorzata Lelonek (Łódź) – Badanie HF-POL
 3. Agnieszka Pawlak (Warszawa) – Badanie MYOCARDITIS-PL
 4. Jadwiga Nessler (Kraków) – Platforma Edukacyjna Pielęgniarek Niewydolności Serca

 

13:30 - 15:00
SALA A / HALA V

Sesja HOT: Monitorowanie inwazyjne w zaawansowanej niewydolności serca. Sesja pro/contra
Przewodniczący: Agnieszka Dębska-Kozłowska (Łódź), Ewa Dziewięcka (Kraków), Michał Bohdan (Gdańsk)

 1. Cewnikowanie serca pro – Marta Załęska-Kocięcka (Warszawa)
 2. Cewnikowanie serca contra – Marta Kałużna-Oleksy (Poznań)
 3. Biopsja: pro – Małgorzata Celińska-Spodar (Warszawa)
 4. Biopsja: contra – Mateusz Sokolski (Wrocław)
SALA B / KINOWA

13:00 – 13:45
Praktyczne aspekty refundacji SGLT2i – pytania i odpowiedzi
Małgorzata Lelonek (Łódź)
Jadwiga Nessler (Kraków)
Agnieszka Pawlak (Warszawa)
Marcin Grabowski (Warszawa)

14:00 – 15:00
Spotkanie badaczy HF-POL

SALA C / WARSZTATOWA

13:30 15:00
Warsztaty Mindfulness 
Monika Dębicka – Coach i ekspert w dziedzinie Mindfulness. Dyrektor Zarządzający TLEX w Polsce)
Mistrzostwo Osobiste a Sukces w Życiu Prywatnym i Zawodowym

15:00
SALA A / HALA V

Zakończenie konferencji, lunch.

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel: +48 42 208 80 00
e-mail: lcjdl.res@hilton.com

Rezerwacje pokoi jedno lub dwuosobowych ze śniadaniem:
Specjalnie dla uczestników konferencji 15% zniżki od ceny dnia. 

Hasło: Konferencja ANS 2022

Platynowy sponsor

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

BIURO ORGANIZACYJNE

Avance Galicja Agencja Reklamowa s.c.
60-194 Poznań, ul. Czernika 7
NIP: 781 00 18 395
REGON: 632042466

e-mail: niewydolnosc@cowalski.pl

 

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

KOORDYNATOR PROJEKTU

Janusz Kowalski

e-mail: janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68

 

Stanowisko Asocjacji Niewydolności Serca PTK wobec wojny na Ukrainie.

 

CERTYFIKAT INFARMA: 5222

CERTYFIKAT: SOWE

 

14 punktów edukacyjnych Izby Lekarskiej 

16 punktów edukacyjnych PTK